Darování

Dobrý den. Mám několik dotazů k darovací smlouvě.
1. Je věta "Po vzájemné dohodě obdarovaný umožní dárci pobyt v darované nemovitosti po dobu 14-ti dní v roce" v darovací smlouvě věcným břemenem?
2. Kdo platí poplatky ze zákona při darování nemovitost?
3. Musí být při darování nemovitosti znalecký odhad její ceny a jak starý?
Předem děkuji za odpověď´. Hošek

Co se týče Vašeho dotazu ohledně věcného břemene, tak věcným břemenem zákon rozumí určité omezení vlastníka nemovitosti, který je povinen něco strpět, něčeho se zdržet nebo něco konat. Věcné břemeno může být vázáno buď na nemovitost, nebo jako ve Vašem případě, na konkrétní osobu. Pokud tedy bude v darovací smlouvě dostatečně konkrétně určena nemovitost i osoba oprávněná z věcného břemene, může být tímto způsobem založeno věcné břemeno. K nabytí práva odpovídajícímu věcnému břemenu, je však nutné aby byl proveden vklad věcného břemeno do katastru nemovitostí.
Co se týče Vašeho druhého dotazu, tak na základě zákona č. 357/1992 Sb. o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, je poplatníkem daně nabyvatel nemovitosti, pokud se jedná o české státní občany. Pokud jde o darování do ciziny je poplatníkem vždy dárce.
Na Váš třetí dotaz je odpověď ano, pro případ darování je třeba aby byl vypracován znalecký odhad, který by neměl být starší tří měsíců. U darování je odhad důležitý pro určení výše darovací daně.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 9.9.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 9.9.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Václav Bednář

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky