Prodej ideální části nemovitosti

Chtěla bych se zeptat, jak je to v připadě darováni části nemovitosti, kdy je tato nemovitost vlastněna několika spolumajiteli a každý vlastní ideální část, pokud jeden ze spolumajitelů chce svoji část darovat: Je nutný souhlas dalších spolumajitelů s darovací smlouvou? Jakým způsobem ve smlouvě specifikovat, že se jedná o ideálni část nemovitosti? Děkuji za odpověď.

Podílové spoluvlastnictví upravuje občanský zákoník. Lze říci, že každý ze spoluvlastníků je vlastníkem celé nemovitosti, ale práva a povinnosti k ní má dle velikosti svého podílu. Jsou-li např. 2 spoluvlastníci, jejichž podíly nejsou určeny jinak (smlouvou), pak ze zákona mají podíly stejné, tedy 1:1. Znamená to, že se na správě a hospodaření s nemovitostí podílejí každý z poloviny. Ideální rozdělení nemovitosti neznamená, že by jeden ze spoluvlastníků vlastnil např. jeden pokoj v bytě a druhý jiný pokoj.

V zákoně je stanoveno předkupní právo spoluvlastníků k podílu jiného spoluvlastníka. Jestliže by se jeden spoluvlastník rozhodl svůj ideální podíl (který je vyjádřen zlomkem, nebo procentem) prodat, pak jej nedříve musí nabídnout k odkoupení ostatním spoluvlastníkům (nejde-li o prodej osobě blízké). To se však vztahuje pouze na úplatný převod. Ne na darovací smlouvu. Darovat lze ideální podíl na nemovitosti komukoliv bez toho, aby jej spoluvlastník musel nejdříve nabízet ostatním spoluvlastníkům. Nemusí mít ani jejich souhlas s převodem. Ve smlouvě je pak ideální podíl specifikován např. tak, že dárce daruje 1/2 na nemovitosti xy.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.10.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 21.10.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky