Úklid společných prostor v domě

Zdravím Vás a díky za vaše stránky. Předmětem mého dotazu je problém s úklidem společných prostor. Nájemní smlouvou jsem stanovil provádět úklid podle rozpisu stanoveného majitelem a samozřejmě sám tento rozpis dodržuji a úklid provádím. Je možné stanovit nějakým způsobem možnost finančních sankcí a vúči těm, kteří nedodržují podmínky rozpisu, tyto uplatňovat? Dále by mne zajímalo, co v případě, že nájemce odmítne podepsat nájemní smlouvu poté, co dům přešel z majetku obce na soukromého majitele, a předtím žádná nájemní smlouva neexistovala, jen dekret na příslušný byt. Zdali pak stačí smlouvu doporučeně poslat poštou a tím je po převzetí nájemcem platná a on je povinen se jí řídit?

Jestliže se nájemce v nájemní smlouvě zavázal provádět úklid společných prostor dle dohodnutého rozpisu, převzal tím na sebe povinnost, kterou musí dodržovat. Jestliže tuto svojí povinnost opakovaně a přes písemné potvrzení nedodržuje, může dle mého názoru pronajímatel zajistit úklid společného prostoru jinou osobou a požadovat po nájemci úhradu vynaložených nákladů z titulu bezdůvodného obohacení nájemce, neboť za něj bylo plněno to, co měl plnit sám (§ 454 občanského zákoníku).

K Vašemu druhému dotazu - nájemce nemá povinnost sepsat s Vámi novou nájemní smlouvu. Jestliže jste se stal novým majitelem bytu, na který má nájemce dekret z dřívější doby, pak se vaše vzájemná práva a povinnosti řídí obsahem tohoto dekretu. V žádném případě nemůže smlouva platně vzniknout tím, že ji pošlete nájemci poštou a jejím převzetím by se stala platná. Jednalo by se o jednostranný úkon, smlouva vyžaduje souhlas obou stran.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 16.10.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 16.10.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky