Oceňování majetku ve spoluvlastnictví

Dobrý den. Máme ve spoluvlastnictví dům. Obýváme větší část. Tu jsme celou opravili, náklady byly nemalé, takže hodnota naší "půlky" je nesrovnatelně větší než té druhé. Jak by probíhal prodej celé nemovitosti? Pokud bychom kupovali druhou část od spolumajitele, jak by se stanovovala cena jeho části? Prosím o odpověď. Děkuji.

Váš dotaz se týká oceňování majetku ve spoluvlastnictví. Musíme rozlišit, zda se prodává nemovitost jako celek nebo pouze její ideální část. V zásadě platí smluvní svoboda, můžete se s kupujícím domluvit na jakékoliv ceně. Na nemovitost je však také nutno zpracovat znalecký posudek a ocenit ji dle příslušné vyhlášky Ministersta financí (kvůli určení daňové povinnosti). Při vypořádání výtěžku mezi spoluvlastníky by se pak mělo analogicky vycházet z úpravy vypořádání společného jmění: každý ze spoluvlastníků má nárok na to, aby mu bylo uhrazeno to, čím společnou věc zhodnotil ze svých vlastních prostředků. O to by pak měl být i jeho vypořádací podíl větší a druhého spoluvlastníka menší, i když jsou jejich podíly 1:1.

Původně se podle ministerské vyhlášky takto oceňoval i ideální podíl na nemovitosti. Ústavní soud však ve svém rozhodnutí č. 61/1994 Sb. nálezů a usnesení ÚS vyslovil názor, že by se ideální podíl měl oceňovat obvyklou tržní cenou. Nominální hodnota ideálního podílu na nemovitosti není rovna jeho hodnotě tržní. Rozdíl mezi nominální a tržní hodnotou ideálního podílu na nemovitosti bude tím větší,

- čím bude větší rozdíl mezi velikostí těchto podílů (od např. ideální 1/360 do ideální 1/2),

- čím rizikovější spoluvlastnictví bude (kvalita vzájemných vztahů mezi spoluvlastníky),

- čím nevýhodnější bude dohoda o hospodaření s nemovitostí pro daného spoluvlastníka (bude-li tato dohoda vůbec existovat). Do hospodaření je soudy řazeno i užívání věci.

Tato měřítka se spíše budou vztahovat při prodeji ideálního podílu třetí osobě. Jestliže však vy budete chtít odkoupit polovinu domu od druhého spoluvlastníka, pak bude tržní cena jistě větší, neboť vy by jste se po uskutečnění převodu stali výlučnými vlastníky celé nemovitosti se všemi právy z toho vyplývajícími. Jestliže se na odkupu nedohodnete, pak můžete žádat, aby soud zrušil spoluvlastnictví a přikázal nemovitost do vašeho výlučného vlastnictví.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.11.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 21.11.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky