Sousedské vztahy (náhrada škody)

Prosím o radu. Koupili jsme zemědělskou usedlost. Náš výměnek je od sousedovi chalupy vzdálen 80 cm. Měla jsem nyní konflikt se sousedkou. Dále sousedí s naším pozemkem jejich stodola a zídka, která odděluje naše pozemky. Sousedka prohlásila, že nesmím prý tedy ve vzdálenosti 1m od jejich zdi nic vysazovat. Vysadila jsem tam totiž květiny a nízké keře. Dále paní prohlásila, že se nic z naší výsadby nesmi dotýkat jejich zdi - s tím souhlasím, ale to je vše. Na jaře chtějí zdi opravovat. Sousedka řekla, že je případné škody na naši výsadbě nezajímají, že je firma, která bude opravy provádět, pojištěna. Neměli jsme tam prý nic vysazovat. Jak se máme nyní zachovat??

Svoji odpověď rozdělím do dvou částí. V první se pokusím odpovědět na Váš dotaz ohledně vzdálenosti výsadby od hranice pozemku a dotýkání se zdi. Vaše sousedka nemá pravdu, když tvrdí, že nesmíte nic vysazovat ve vzdálenosti menší než 1 metr od hranice pozemku, a dokonce nemá pravdu ani při tvrzení, že se nic nesmí dotýkat její zdi. Jediné co Vám zákon ukládá jako povinnost, neohrozit sousedovu stavbu nebo pozemek, což zřejmě ve Vašem případě nemůže nastat. Pokud budete u sousedova pozemku vysazovat skutečně jen květiny a keře, nebude se Vás týkat ani ustanovení o povinnosti nestínit nad míru přiměřenou poměrům sousedův pozemek. Toho byste se mohla dopustit v případě vysazení vzrostlého stromu, který by kupříkladu vrhal stín na skleník na sousedově pozemku.
Co se týče opravy zdi, zde máte povinnost umožnit sousedovi vstup na Váš pozemek na dobu nezbytně nutnou pro opravení zdi. Soused však odpovídá za veškeré škody, které Vám na pozemku vzniknou v příčinné souvislosti s tímto jeho vstupem.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 28.8.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 27.8.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Václav Bednář

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky