Uzavření nové nájemní smlouvy

Dobrý den! Mám dotaz měla jsem nájemní smlouvu na dobu neurčitou na byt 3+1. Při změně majitele domu jsem s ním podepsala novou nájemní smlouvu na dobu určitou. Můj právník mě ujišťuje, že se nemusím po uplynutí této doby vystěhovat, protože mně platí původní nájemní smlouva, neboť v nové nájemní smlouvě nebyl dodatek, že novou nájemní smlouvou se ruší ta původní. Děkuji.

Předně musím říci - změna majitele nevede k tomu, že musíte uzavírat novou smlouvu. Váš právník nemá tak docela pravdu, neboť § 516 odst. 2 občan. zákoníku zní: nevyplývá-li z dohody nepochybně, že sjednáním nového závazku má dosavadní závazek zaniknout, vzniká nový závazek vedle dosavadního závazku, jsou-li pro jeho vznik splněny zákonem požadované náležitosti. Pro dobrého právníka nebude problém z nové nájemní smlouvy "vytáhnout" ustanovení, z nichž bude patrné, že jste měli s majitelem vůli uzavřít závazek (nový). V nové nájemní smlouvě nemusí být přímo napsáno, že dosavadní nájemní smlouva zůstává v platnosti.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 27.8.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 27.8.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Roman Kočí

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky