Prodej spoluvlastnického podílu

Dobrý den. Vlastníme polovinu bytu v osobním vlastnictví. Tento byt neužíváme, chceme ho prodat. Nabídli jsme půlku bytu majiteli druhé poloviny, ale tvrdí, že na odkoupení nemá peníze. Po nás ale chce polovinu peněz, které vydá na opravy v bytě. Jak máme postupovat? Přece nebudeme platit za něco, co neužíváme. Děkuji.

Podíloví spoluvlastníci vykonávají práva a povinnosti ke společné věci dle výše svého podílu na této věci. To znamená, že i na údržbě této věci se podílejí např. 1:1, jsou-li jejich podíly stejné. Ani ten, kdo věc neužívá, se nemůže své povinnosti jednostranně zprostit. Možná je však úprava správy věci dohodou spoluvlastníků.

Chcete-li svůj podíl prodat, mají ostatní spoluvlastníci ze zákona předkupní právo (ledaže jde o převod osobě blízké - osobou blízkou je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby navzájem sobě blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní). Jestliže jste nabídli svoji polovinu bytu k odkupu druhému spolumajiteli a ten ji odmítl (jedno z jakého důvodu), nejste již tímto předkupním právem vázáni a svůj podíl můžete prodat komukoliv.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 30.10.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 30.10.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky