Užívání věci v podílovém spoluvlastnictví

Dobrý den. Zajímalo by mě, jak je to s užíváním rodinného domu, který je ve spoluvlastnictví dvou majitelů. Dům nelze reálně rozdělit ani vytvořit dvě stejné části. Může jeden ze spoluvlastníků užívat větší část nebo má každý přístup do všech prostor a může je obývat? Kdo to stanoví? Může jeden ze spolumajitelů začít obývat část domu, kterou dosud užívá druhý majitel? Děkuji.

Podílové spoluvlastnictví je spoluvlastnictvím ideálním, to znamená, že každý ze spolumajitelů má práva a povinnosti k celé věci, vzájemný vztah mezi spoluvlastníky (hospodaření, správa) se pak řídí dle poměru jejich podílů. Užívání společné věci by mělo být upraveno mezi spoluvlastníky smluvně. Jestliže tomu tak není, pak každý ze spoluvlastníků má právo žádat přístup do všech prostor v domě a může je obývat. Výkon jeho práva však nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných a nesmí být v rozporu s dobrými mravy. Proto by například spoluvlastník, který má sice podíl na věci, ale má vlastní byt, nemohl žádat po početné rodině, která obývá spoluvlastněný rodinný dům, aby mu uvolnila polovinu místností a tímto výkonem svých práv je šikanovat.

Jestliže mezi spoluvlastníky nepanuje o výkonu práv shoda a nechtějí upravit svoje vzájemné postavení smlouvou, pak doporučuji obrátit se na soud – aby buď určil, jaká jsou vzájemná práva spoluvlastníků (kdo může a jak společnou věc užívat, neboť se o tom nemohou spoluvlastníci dohodnout), nebo aby přímo spoluvlastnictví vypořádal.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.11.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 21.11.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky