Smlouva o smlouvě budoucí - náležitosti

Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem - co všechno musí obsahovat smlouva o smlouvě budoucí při prodeji pozemku. Děkuji.

Smlouva o smlouvě budoucí je upravena v občanském zákoníku v § 50a – "Účastníci se mohou písemně zavázat, že do dohodnuté doby uzavřou smlouvu; musí se však přitom dohodnout o jejích podstatných náležitostech." Z tohoto ustanovení vyplývají nezbytné náležitosti smlouvy o smlouvě budoucí – kupní. Jsou jimi:

- určení subjektů smlouvy (smluvních stran),

- písemnost,

- doba, do kdy má být uzavřena kupní smlouva,

- podstatné náležitosti kupní smlouvy – ty nalezneme v § 588 a následujících. Jsou jimi - určení smluvních stran, určení předmětu koupě, určení ceny, závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu předmět koupě a závazek kupujícího předmět koupě převzít a zaplatit dohodnutou cenu.

Jestliže je předmětem koupě (prodeje) pozemek, musí být přesně identifikován – nejlépe tak, jak je označen v katastru nemovitostí (parcelní číslo, výměra, katastrální území, na jakém listu vlastnictví je zapsán).


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.11.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 21.11.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky