Dědické podíly

Ráda bych se zeptala, nemovitost kterou vlastnili prarodiče, kteří zemřeli, měli dvě dcery každá má po dvou dětech. Jedna dcera bohužel zemřela a zbyly po ní dvě děti. jak se bude dělit majetek (nemovitost) a na koho přechází dědické právo po zesnulé dceři. Ráda bych se zeptala jestli přechází na sestru, a nebo na její děti a jakým způsobem by byl majetek rozdělen. Děkuji

Každá ze sester má nárok na jednu polovinu majetku. Ze zákona vyplývá, že pokud nedědí jeden z potomků, nabývají jeho podíl stejným dílem jeho děti. V tomto případě má každé z dětí po zesnulé sestře nárok na jednu polovinu jejího podílu. Vyjádřeno tedy ve zlomku, po prarodičích budou dědické podíly takovéto:
2/4 majetku připadnou žijící dceři a
1/4 majetku připadne každému z dětí po zesnulé dceři.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 30.8.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 11.9.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Václav Bednář

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky