Sousedská práva - ventilační okno

Můj dotaz se týká sousedského práva. Hranici našeho pozemku se soudem tvoří zeď jeho budovy. Na náš pozemek vedou okna (ventilační), která jsou otevíratelná. Zajímalo by mě, zda můžu nyní požadovat zazdění stávajících oken.

Je třeba rozlišit tyto případy:
1. zda-li zeď a ventilační okna, která tvoří hranici pozemku, byla součástí stavebního povolení na předmětný objekt, nebo
2. zda-li ventilační okna, která tvoří součást zdi, byla zhotovena bez stavebního povolení.

V prvém případě by mohlo být projednáváno pouze obtěžování či ohrožování výkonu vlastnického práva souseda. Bývá povolán znalec, který určí, do jaké míry došlo k porušení § 127 z. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. Pokud by došlo k porušení § 127 obč. z., tak lze požadovat zazdění ventilačního okna – resp. vlastník by se musel zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho vlastnických práv.
V druhém případě by mohlo být požadováno odstranění okna, nebo by majitel tohoto ventilačního okna musel požádat o dodatečné stavební povolení.

Dotaz zodpověděla Lenka Konvalinová, studentka 4. ročníku FPR ZČU.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.11.2003 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 21.11.2003.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Redakce JURISTIC

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky