Osvobození od daně z příjmů při prodeji nemovitosti

Chtěli bychom s manželkou koupit od dědiců pozůstalost (pozemky a dům) ihned po právní moci usnesení o nabytí dědictví. Je pravda, že by dědici za tak brzké zcizení nemovitosti museli platit zvýšenou daň z příjmů, než kdyby s prodejem dva roky (pět let) čekali? A jak vysokou?

Dle § 10 zákona o daních z příjmů se daň z příjmů platí i z převodu vlastní nemovitosti. § 4 však uvádí případy, kdy je prodávající od daně z příjmů osvobozen. Patří mezi ně i tento:

Příjem z prodeje nemovitostí, bytů nebo nebytových prostor, přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem dobu pěti let. V případě, že jde o prodej nemovitostí, bytů nebo nebytových prostor nabytých děděním od zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem (manželkou), zkracuje se doba pěti let o dobu, po kterou byla nemovitost prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele nebo zůstavitelů, pokud nemovitost byla nabývána postupným děděním v řádě přímé nebo manželem (manželkou).

Pro Vás z toho vyplývá následující. Jestliže dědic, od kterého chcete nemovitosti zakoupit, může prokázat, že nemovitost prokazatelně jeho předchůdce vlastnil delší dobu než 5 let, pak je od daně osvobozen. Musí však jít o dědice příbuzného se zůstavitelem v řadě přímé nebo o manžela.

Sazba daně ji 15 procent a vyší, záleží na výši příjmu.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 31.10.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 31.10.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky