Soudní řešení spoluvlastnictví

Dobrý den. Zdědili jsem se sestrou byt. I když jsme dělali nabídky jeden druhému, nikdo z nás nesouhlasí s nabízenou cenou toho druhého a nechce svůj díl prodat. Sestra také nesouhlasí se společným prodejem celého bytu třetí osobě. Je možné, když se nedohodneme a budeme tak vlastnit byt společně, aby nějaká instituce např. soud, na který se chce obracet sestra, donutil někoho prodat svůj díl, anebo věc vyřešil jiným způsobem. Děkuji za odpověď.

Se sestrou jste se stali tzv. podílovými spoluvlastníky. Jestliže se nemůžete dohodnout na nakládání se společnou věcí (kdo bude byt užívat, jakým způsobem budete hradit náklady na jeho správu apod.), pak na návrh jednoho z vás může rozhodnout soud. Na návrh může soud též podílové spoluvlastnictví zrušit a vypořádat jej. Činí tak třemi způsoby. Prvním na řadě je reálné rozdělení věci. V tomto případě nepřichází v úvahu. Druhou možností je přikázání věci jednomu spolumajiteli, ovšem za přiměřenou náhradu druhému. Jestliže věc nechce ani jeden ze spolumajitelů, pak soud rozhodne o jejím prodeji a rozdělení výtěžku mezi spoluvlastníky.

Ve Vašem případě bude nejspíše připadat v úvahu druhá možnost - soud bude rozhodovat, komu z vás byt připadne (bude nejspíše vážit to, kdo bude byt potřebovat více), a tento pak bude muset toho druhého vyplatit. Soud však také nemusí spoluvlastnictví rozdělit, pokud zde jsou důvody hodné zvláštního zřetele. Takovým může být např. to, že oba dva potřebujete řešit svou bytovou situaci a po nějaký čas je toto pro vás oba jediným možným řešením, nebo když ani jeden z vás nebude mít na vyplacení toho druhého prostředky.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 26.11.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 26.11.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky