Uzavření sňatku v cizině

Chtěli bychom se s přítelkyní, která je Češka stejně jako já, vzít na Novém Zélandu. Lze to? Co k tomu potřebujeme s sebou, na koho se obrátit tam a jak prokázat před našimi úřady po návratu, že jsme manželé?

Uzavírání sňatku upravuje zákon o rodině (zákon č. 94/1963 Sb. v platném znění). Jeho § 5 říká: "Občan České republiky může v cizině uzavřít manželství též před zastupitelským úřadem České republiky oprávněným k tomu zvláštním předpisem."

Občan České republiky může však také uzavřít občanský nebo církevní sňatek v cizině. Podle čeho se bude posuzovat způsobilost vstoupit do manželství stanoví právo státu, ve kterém bude sňatek uzavírán (např. chce-li uzavřít sňatek cizinec v ČR, musí být k tomu způsobilý podle práva státu, kterého je občanem; obdobně to může stanovit i právo cizího státu). Jestliže bude cizí stát vyžadovat doklad o způsobilosti uzavřít sňatek u nás, vystaví tento doklad příslušný matriční úřad (tzv. Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství).

Po uzavření sňatku našeho občana v cizině je tento povinen požádat u Zvláštní matriky v Brně o zápis do matričních knih a o vystavení českého oddacího listu. Sňatek uzavřený církevní formou bude v České republice uznán za platný za předpokladu, že bude platný podle právního řádu v místě uzavření manželství.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 19.11.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 19.11.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky