Dědění ze závěti má přednost před děděním ze zákona

Je mi 60 let, mám nevlastní matku, které je 80 let. V závěti mi odkázala veškerý majetek. Matka nemá vlastní dětí, má dva nevlastní sourozence, mě vychovavala od mých 8 let. Zajímalo by mě, do které dědické skupiny budu v případě smrti mé matky zařazen. Děkují.

Vaše situace je poměrně jednoduchá. Dědění ze závěti je preferovanou formou před dědědím ze zákona. Jestliže je sepsána závět, ve které Vám Vaše nevlastní matka odkázala veškerý majetek, pak je vše v pořádku, budete jediným dědicem, s žádnými dědickými skupinami se počítat nebude. Píšete, že Vaše nevlastní matka nemá žádné vlastní děti, proto zde nemůže být nastolena ani otázka neopomenutelných dědiců (kteří by mohli napadnout platnost závěti).

Týká-li se Váš dotaz toho, do jaké skupiny budete zařazen pro případnou dědickou daň, pak záleží na tom, zda Vás Vaše matka osvojila, či ne. Jestliže jste byl osvojen, pak budete pro určení výše dědické daně patřit do první skupiny (jako jiní potomci) a dědickou daň platit nebudete. Pakliže jste osvojen nebyl, pak jako "dítě manžela Vaší nevlastní matky" budete patřit do 2 skupiny a dědická daň bude činit 3% (vypočtená částka se bude ještě snižovat na polovinu).


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 7.11.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 7.11.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky