Daně z nemovitostí

Zdědila jsem pozemky po babičce, která zemřela v roce 1989. Dědictví vyšlo dodatečně najevo. Jsem povinna jako vnučka po pozůstalé uhradit dědickou daň? A jakým způsobem mám nyní uhradit daň z pozemků (jedná se o ostatní plochu a pozemek se stavbou jiného vlastnika)? V současné době pozemek prodávám. Budu platit normálně daň z prodeje? Velice vám děkuji za radu.

Dle zákona č. 357/1992 Sb., který mimo jiné upravuje dědickou daň, jste zařazena do I. skupiny plátců dědické daně. Na tuto skupinu se dle § 19 odst. 1 vztahuje osvobození od placení dědické daně. Jako vnučka tak dědickou daň neplatíte.

Poplatníkem daně z pozemku je ve většině případů vlastník pozemku. Základ daně se liší v závislosti na typu pozemku. Obecně lze říci, že základem daně je výměra pozemku. Sazba daně pak činí u zastavěných a ostatních ploch 0,10 Kč za každý 1 m2. U stavebních pozemků činí základní sazba daně 1 Kč za 1 m2 (tato základní sazba se pak násobí koeficientem dle velikosti obce). Zdaňovacím obdobím je jeden rok. Daňové přiznání je poplatník povinen podat do 31. ledna příslušného roku.

K prodeji pozemků - ve většině případů je poplatníkem daně z převodu nemovitostí převodce (tedy prodávající), nabyvatel (kupující) je ručitelem. Daň je vyměřována z kupní ceny, nebo z ceny odhadní, záleží na tom, která je vyšší.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 15.10.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 15.10.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky