Rozšíření SJM, je-li jeden z manželů cizinec

S manželem jsme před svatbou koupili rodinný domek. Jelikož je můj manžel cizinec a dům byl zakoupen před svatbou, jsem na katastrálním úřadě zapsána já jako majitelka. Chtěli bychom mít dům ve společném vlatnictví, ale nevíme jestli je zapotřebí platba daně z převodu nemovitosti. Je společné vlastnictví možné, pokud můj manžel není občanem ČR?

Problematiku nabývání nemovitostí cizinci v České republice řeší především devizový zákon (č. 219/1995 Sb. v platném znění). Tento zákon rozlišuje tzv. tuzemce (osoby s trvalým pobytem v ČR) a cizozemce (osoby bez trvalého pobytu v ČR). Je-li Váš manžel tuzemec, je vše bez problémů. Je-li cizozemec, problém také nenastane, neboť § 17 citovaného zákona povoluje nabýt cizozemci nemovitost v ČR, jestliže jde o nabytí do společného jmění manželů (§ 17 odst. 1 písm. c\).

Tím, že jste uzavřeli sňatek a nabyli první společnou věc, vzniklo mezi vámi společné jmění manželů. Jestliže jste před uzavřením sňatku nabyla nemovitost (dům) Vy, do svého výlučného vlastnictví, je ve Vašem výlučném vlastnictví i po uzavření sňatku. Občanský zákoník však dovoluje smluvně (dohodou uzavřenou ve formě notářského zápisu) rozšířit společné jmění manželů i na majetek, který do něho prozatím nepatří. Můžete tak s manželem uzavřít dohodu o tom, že rozšiřujete své společné jmění i na inkriminovaný dům. Vkladem takové smlouvy do katastru nemovitostí, se stane dům součástí vašeho společného jmění.

Jelikož nejde o úplatný převod nemovitosti, daň z převodu nemovitosti se neplatí.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.10.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 21.10.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky