Stavební úpravy v nájemním bytě

Dobrý den, chtěla bych poradit, jak postupovat v následujícím případě. S přítelem máme pronajatý obecní byt (byt jsem získali formou předplacení nájemného). Protože se jedná o starou budovu (300 let starý klášter přestavěný na byty), která se velmi špatně vytápí, chtěli bychom si pořídit krbová kamna. Kominík, který provedl revizi komínů sdělil, že komín je v pořádku a krbová kamna si můžeme pořídit. Nevíme jak postupovat v žádosti o povolení těchto kamen. Zda stačí pouze oznámení o úpravě v bytě, nebo zda nám obec tuto úpravu musí povolit a jaké máme možnosti, když nám obec naši žádost zamítne. O pořízení krbových kamen má zájem ještě asi dalších 5 rodin, máme žádost podat společně, nebo každá rodina zvlášť? Děkuji za odpověď.

Stavební úpravy se řídí § 694 občanského zákoníku. Podle něho nájemce nesmí provádět stavební úpravy ani jinou podstatnou změnu v bytě bez souhlasu pronajímatele, a to ani na svůj náklad. V případě porušení této povinnosti je pronajímatel oprávněn požadovat, aby nájemce provedené opravy a změny bez odkladu odstranil.

§ 687 občanského zákoníku stanoví povinnost pronajímatele předat nájemci byt ve stavu způsobilém k řádnému užívání a zajistit nájemci plný a nerušený výkon práv spojených s užíváním bytu. Pronajímatel je také zatížen povinností odstraňovat závady bránící řádnému užívání bytu, nebo jimiž je výkon nájemcova práva ohrožen. Jestliže tuto svojí povinnost pronajímatel nesplní, má nájemce právo po předchozím upozornění pronajímatele závady odstranit v nezbytné míře a požadovat od něj náhradu účelně vynaložených nákladů.

Jestliže se byt nedostatečně vytápí, lze to považovat za závadu, která Vám brání byt řádně užívat. Pronajímatel by tuto závadu měl odstranit. Jestliže tak neučiní, můžete ji odstranit sami (a pak požadovat náhradu nákladů). Nemyslím si však, že by odstraněním této závady bylo zbudování kachlových kamen, neboť to by se jednalo o stavební úpravu a tu nemůžete bez souhlasu pronajímatele provést.

Můžu upozornit ještě na § 698 odst. 1 občanského zákoníku - "Nájemce má právo na přiměřenou slevu z nájemného, dokud pronajímatel přes jeho upozornění neodstraní v bytě závadu, která podstatně nebo po delší dobu zhoršuje jeho užívání."


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 7.10.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 7.10.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky