Potvrzení o vrácení půjčky

Dobrý den, chtěl bych se zeptat jaké náležitosti musí obsahovat potvrzení o tom, že půjčené peníze na dluh (na ten je smlouva o půjčce), byly zaplaceny. Děkuji.

Potvrzení o splnění dluhu (tzv. kvitance) by měla obsahovat - identifikační údaje účastníků smlouvy o půjčce, prohlášení věřitele, že dluh byl řádně a včas splněn (popřípadě s uvedením částky, přesné doby plnění, místa plnění a svědky). V potvrzení by mělo být uvedeno také k jakému dluhu se vztahuje (tedy z podle jaké smlouvy bylo plněno). Kvitance by měla být datována a podepsána věřitelem, popřípadě svědky.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 26.11.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 26.11.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky