Vyživovací povinnost k zletilému

Dobrý den, v dubnu t.r. bude synovi 26 let, dokončuje VŠ. Sdělte mi prosím, dokdy jsem povinen platit výživné (zda do data narození t.j. do dubna t.r.?)
Jsem povinen platit výživné, pokud se rozhodne pokračovat dále ve studiu? Děkuji za odpověď.

Pro odpověď na Vaši otázku je třeba nejprve vysvětlit jak to vlastně je s hranicí 26 let. Věk 26 let je určující pro výplatu přídavku na dítě dle zákona č. 117/1995 Sb.,o státní sociální podpoře. Nárok na tento přídavek má pouze nezaopatřené dítě. Dle § 11 se pro účel tohoto zákona za nezaopatřené dítě považuje dítě do skončení povinné školní docházky, a poté, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže:
a) se soustavně připravuje na budoucí povolání nebo
b) se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, anebo
c) z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

Vyživovací povinnost rodičů trvá do té doby, pokud děti nejsou samy schopny se živit. Vyživovací povinnost rodičů k dítěti tedy již netrvá tehdy, jestliže dítě, které skončilo přípravu pro budoucí povolání, rozhodne se pro přípravu v jiném oboru, a jestliže tato další příprava nenavazuje na předchozí a není zvyšováním již dosažené kvalifikace. I kdyby se změnil zájem a zaměření dítěte, nemělo by to zásadně mít vliv na další trvání vyživovací povinnosti.
Nelze přehlédnout ovšem současnou situaci v zaměstnanosti občanů. Je obecně známo, že určitý počet těchto absolventů škol nemůže v současné době získat zaměstnání odpovídající jejich kvalifikaci, a to ani prostřednictvím úřadu práce.

Odpověď na Vaši otázku je tedy následující, pokud bude Váš syn pokračovat i po dosažení věku 26 let v přípravě na zaměstnání, Vaše vyživovací povinnost bude trvat i nadále. V tomto případě tedy zásadně věk nehraje žádnou roli pro vyživovací povinnost.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 5.2.2003 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 6.2.2003.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Václav Bednář

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky