Služební byt - nájem, právo bydlení

V roce 1973 byl mému manželovi jako pracovníkovi Ministerstva vnitra přidělen byt 1+1 I.kategorie. Byt je státní ale disponuje s ním MV. Zde jsme žili společně až do roku 1986 kdy se se mnou manžel rozvedl, dal mi soudní výpověď a krátce po té se z bytu odhlásil a přestěhoval se do jiného města, kde dostal další byt a bydlí tam doposud. Já jsem si po obdržení soudní výpovědi podala žádost o byt, ale ta mi byla po čase vrácena s tím, že o byt pro mne musí žádat bývalý manžel. Ten ovšem jakýkoliv kontakt odmítá. Od MV mám potvrzení, že mi je ponechán byt v užívání do vyřešení mé bytové situace. Vše je napsáno na mne - elektřina, inkaso - vše platím. Ale mám obavy, co se mnou bude dále, je mi 61 let a mám obavy, abych neskončila na ulici. Velmi děkuji.

Z Vašeho dotazu vyplývá, že v době, kdy jste se do bytu nastěhovali a začali jej užívat, šlo o služební byt. K takovému bytu nemohlo vzniknout právo společného nájmu manželů. Proto jste v bytě nebydlela z titulu nájemní smlouvy, ale z titulu odvozeného, díky tomu, že jste byla manželkou nájemce (měla jste tzv. právo bydlení).

Jestliže služební byt po rozvodu manželství nájemce užívá dále manžel, není povinen se z bytu vystěhovat, dokud mu není zajištěn přiměřený náhradní byt (tak to platilo i v roce 1986). Tuto povinnost měl Váš manžel, který mohl o součinnost požádat příslušný obecní úřad. Dokud Vám náhradní byt nezajistí, nejste povinna se z bytu vystěhovat.

Je však také možné, že byt, ve kterém bydlíte, již ztratit charakter služebního bytu - stalo se tak, pokud tento byt k 5.3.1992 užívala osoba, která ke dni účinnosti zákona č. 102/1992 Sb. nebyla vojákem z povolání nebo příslušníkem ozbrojených složek. Ale ani toto Vám moc nepomůže. Judikatura zaujala stanovisko, že ani poté, co byt změnil svůj charakter a přestal být bytem služebním, nesta-li se manželé společnými nájemci. U Vás je situace podtržena ještě tím, že v této době jste již nežili ve společné domácnosti, která je podmínkou pro vznik společného nájmu. Nájemcem bytu je stále původní nájemce, i když v předmětném bytě dávno nebydlí (neskončil-li jeho nájem). Vy se však z něho nemusíte vystěhovat, dokud nebudete mít zajištěn náhradní byt. Dle § 1 odst. 2 zákona č. 102/1992 Sb. v platném znění může o zajištění bytové náhrady požádat kterýkoliv z rozvedených manželů, který se podle rozhodnutí soudu nebo podle dohody rozvedených manželů má vystěhovat. Dle mého názoru lze toto ustanovení analogicky použít i na situaci, kdy máte povinnost vystěhovat se danou zákonem (§ 713 odts. 1 občanského zákoníku).

Obec zajišťuje bytovou náhradu tím, že navrhne nájemci uzavření smlouvy o nájmu bytu, který je v jejím vlastnictví, anebo tím, že uzavře smlouvu o nájmu bytu v domě jiné právnické nebo fyzické osoby ve prospěch osoby, která je povinna byt vyklidit. Proto bych se ve Vašem případě znovu zkusil obrátit na obec a poukázal na toto ustanovení.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 27.11.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 27.11.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky