Trvalé bydliště a právní vztah k bytu

Dobrý den, mám tento dotaz - Má přítelkyně má rozvedené rodiče. Tvalé bydliště měla napsané u matky, ale bydlí v podnájmu. Její matka teď však byt prodala a odstěhovala se ke svému příteli. Ten ale nechce dovolit, aby si napsala trvalé bydliště k němu, v podnájmu jí to také samozřejmě nedovolí, takže jí hrozí, že se stane de facto bezdomovcem a s tím spojené důsledky. Dá se tomu nějak zabránit? Měla její matka vůbec právo prodat byt bez jejího souhlasu? Děkuji vám.

Místem trvalého pobytu (bydliště) se rozumí dle zákona o evidenci obyvatel (č. 133/2000 Sb.) adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Slouží čistě evidenčním účelům. Proto z toho, že osoba má někde trvalé bydliště, nelze vyvozovat žádný právní vztah k bytu. To, že má někdo někde trvalé bydliště neznamená, že má právo k užívání bytu, nebo že by mohl s bytem disponovat.

Proto k prodeji bytu nebyl nutný souhlas Vaší přítelkyně, pokud jí k bytu nesvědčí vlastnické právo (popř. spoluvlastnické).


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 24.10.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 7.11.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky