Darovací smlouva - vyměření darovací daně při vrácení daru

Dobrý den, před dvěma roky jsem daroval mému synovci dům v Kutné Hoře. Vzhledem k tomu, že jsem synovce plně neinformoval o závadách domu (žádná voda, špatný stav) se  synovec rozhodl mi dům vrátit. Během tohoto roku synovec nezaplatil daň z daru. Vrácení domu bylo uznáno kastrálním úřadem a já jsem dům prodal. Nyní mě finanční úřad žádá o zaplacení daně darovací. Mě se zdá, že daň darovací se na mě nevztahuje vzhledem k tomu, že mi dům nebyl darován ale vrácen. Jaký je, prosím, Váš názor? Srdečně Vám děkuji za vaši pomoc.

Pokusím se rozklíčovat jednání Vaše i Vašeho synovce tak, jak se na něj dívá platné právo. Svému synovci jste daroval nemovitost. Tímto mu vznikla povinnost zaplatit darovací daň (poplatníkem daně darovací je nabyvatel daru). Váš synovec měl podat daňové přiznání a to do 30 dnů ode dne, v němž mu byla Katastrálním úřadem doručena smlouva s doložkou o povolení vkladu do katastru nemovitostí. Na základě takového přiznání mu pak správce daně daň vypočte a vyměří platebním výměrem. Váš synovec byl povinen zaplatit daň do 30 dnů ode dne, kdy mu byl doručen platební výměr. Jelikož se jedná o Vašeho synovce, spadá tento do druhé skupiny pro výpočet daně (z toho vyplývá, že např. z hodnoty daru do 1.000.000,- Kč činí daň 3%).

Jestliže zákon označuje nabyvatele za poplatníka daně, pak dárce (tedy Vás) označuje za ručitele pro případ, že nabyvatel daň nezaplatí. Váš synovec daň nezaplatil a z toho důvodu se finanční úřad (správce daně) obrátil s výzvou o zaplacení na Vás.

Vaší šancí může být § 25 zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí (č. 357/1992 Sb. v platném znění). Finanční ředitelství na žádost daňového subjektu daň darovací promine v případech vrácení daru pro vady, pokud k němu dojde ve lhůtě 2 let ode dne vzniku právních účinků vkladu práva do katastru nemovitostí. Pokud byl dar Vaším synovcem vrácen ve lhůtě dvou let, pak můžete podat žádost na Finanční ředitelství a daň Vám bude prominuta. Pakliže synovec vrátil dar po lhůtě 2 let, pak Vám nezbývá nic jiného nežli daň zaplatit, a pak ji vymáhat na svém synovci.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 10.1.2003 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 10.1.2003.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky