Správa majetku opatrovance, věcné břemeno

Dobrý den. Sestra je v invalidním důchodu a její dcera je mentálně postižená - sestra má dceru částečně v péči a částečně v ústavu. Manžel se s ní rozvedl, přičemž byt zůstal po vzájemném vyrovnání sestře. Sestra nyní byt koupila a má otázka zní: pokud by se sestře něco stalo, tím pádem dítě bylo svěřeno do péče otce a předpokládám, že i byt by přešel do jeho vlastnictví. Jak lze tomuto zabránit?

Vaše sestra je zákonným zástupcem své mentálně postižené dcery. To znamená, že za ní činí úkony, ke kterým není dcera právně způsobilá. Jestliže by Vaše dcera zemřela, soud by musel její dceři určit nového opatrovníka. Soud hledá nejčastěji mezi příbuznými a myslím, že by nejpravděpodobněji zvolil jejího otce.

Jestliže by Vaše sestra zemřela, dcera by byla její dědičkou. Bývalý manžel, který se s Vaší sestrou rozvedl, není dědicem. Vlastnictví bytu by tak s největší pravděpodobností přešlo na Vaši neteř. Avšak tím, že by se její otec stal jejím opatrovníkem, spravoval by také její majetek. De facto by tak rozhodoval, jak se s ním naloží. Omezoval by ho pouze soudní souhlas, který si musí vyžádat, chce-li s majetkem opatrovance nakládat a nejde-li o běžnou záležitost (např. prodej bytu).

Jestliže tomuto chcete zabránit, můžete postupovat následovně. Jednak se můžete Vy snažit stát opatrovníkem své neteře, nebo může Vaše sestra byt odkázat v závěti Vám s tím, že dceři zřídí tzv. výminek - doživotní právo (věcné břemeno) užívat byt. Toto právo se zapisuje do katastru nemovitostí a i kdyby v průběhu doby byt změnil vlastníka, dcera v něm může dále bydlet. Ostatně toto věcné právo může být zřízeno již za života Vaší sestry. Tím své dceři zajistí doživotní právo byt užívat, ať bude majitelem bytu kdokoliv.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 16.10.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 16.10.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky