Přijetí návrhu smlouvy

Dotaz: předal jsem subjektu podepsaný návrh smlouvy, on ho podepsal, odmítl mi ho jako podepsaný vydat, návrh doplnil a dal k registraci, která byla podmínkou k převodu členství v bytovém družstvu. Podle mne došlo k podvodu. Mýlím se?

Jestliže již byl text smlouvy mezi partnery jednou dohodnut, nemůže jej jeden z nich svévolně měnit. Pakliže tak učiní, jedná se o jeho nový návrh, který Vám musí předložit a Vy se vyjádříte, zda s ním souhlasíte či nikoliv. Jestliže tak neučinil, smlouvu bez Vašeho souhlasu doplnil a dal registrovat, je smlouva neplatná a můžete se tohoto domáhat u soudu. Bohužel jiný (lacinější a jednodušší) způsob (kromě dohody s partnerem, který však bude sotva přístupný), neexistuje.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 26.8.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 26.8.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky