Proplacení směnky

Dobrý den! Prodal jsem nemovitost. Kupující se zavázal v kupní smlouvě doplatit kupní cenu směnkou. Tuto směnku skutečně u notáře vystavil se všemi náležitostmi. Za tři dny si pro směnku přišel a dožadoval se jejího vydání, ovšem peníze na zaplacení neměl. Když byl odmítnut, začal vyhrožovat mojí rodině. Z tohoto důvodu jsem mu směnku raději vydal. Podle notáře jsem mu měl po zaplacení směnky vystavit potvrzení o tom, že směnka byla zaplacena. Toto potvrzení jsem však nevystavil a pouze jsem předal směnku, peníze jsem neviděl. Je výstavce směnky (v případě, že jej budu žalovat o zaplacení) povinen prokázat proplacení směnky, nebo stačí jen předložit vrácenou směnku a tím se dluh považuje za splacený? Děkuji za odpověď!

V případě sporu o zaplacení kupní ceny by žalovaný musel prokazovat, že cenu skutečně zaplatil. Své tvrzení musí podložit důkazy. Jestliže by předložil směnku, muselo by na ní být Vámi vyznačeno, že byla proplacena. V opačném případě by se nejednalo o způsobilý důkaz. Situaci Vám komplikuje to, že nemáte směnku v ruce. Proto nemůžete žalovat na její proplacení a žádat vystavení směnečného platebního rozkazu, neboť soud by po Vás požadoval předložení směnky v prvopisu. Ve Vašem případě bych se obrátil na policii s tím, aby přezkoumali, zda chování vystavitele směnky (jeho vyhrožování) nenaplňuje skutkovou podstatu trestného činu.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 3.9.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 3.9.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky