Darovací smlouva - forma

Dobrý den, mám několik dotazů týkajících se peněžitého daru. Musí být peněžitý dar ošetřen smlouvou mezi dárcem a obdarovaným? V případě, že rozhoduje výše částky, od jaké částky je nutno hradit darovací daň a v jaké výši, či procentech?

Darovací smlouvu upravuje občanský zákoník v § 628 a následujích. Obecně není forma darovací smlouvy stanovena - může být uzavřena jak ústně, tak i písemně. Výjimkou je darování nemovitostí a slib daru (movitého i nemovitého; slib daru je výraz pro situaci, kdy nedojde k odevzdání a převzetí věci při darování) - pak musí být písemná forma darovací smlouvy.

Výše darované peněžní částky tedy nerozhoduje o tom, zda musí být darovací smlouva písemná. Lze však doporučit volbu písemné formu (zvláště u vyšších částek), neboť občanský zákoník obsahuje ustanovení o možnosti žádat vrácení daru. Při písemné darovací smlouvě se bude dárci snáze dokazovat, že daroval.

Darovací daň je upravena v zákoně č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací, a dani z převodu nemovitostí. Její sazba je různá pro osoby zařazené do I. skupiny (příbuzní v řadě přímé a manželé), II. (např. synovci, neteře, bratranci, sourozenci) a III. skupiny (např. právnické osoby).

Např. při základu do 1.000.000 Kč je sazba u I. skupiny 1%, u II. skupiny 3% a u III. skupiny 7%.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 4.10.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 4.10.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky