Změna nájemní smlouvy

Vážení, mám dotaz, zda se může nájemník bytu jednostranně vzdát sklepa, který patří k jeho bytu a byl po celou dobu nájemního vztahu jím využíván, z důvodů zahrnutí platby za sklep do nájemného.

Každá smlouva, tedy i nájemní, vyžaduje ke své změně dohodou obou stran. Nájemník tak nemůže jednostranně ustoupit od užívání prostor, které jsou v nájemní smlouvě specifikovány a za něž hradí nájemné. Musela by být uzavřena dohoda o změně nájemní smlouvy.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 11.9.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 11.9.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky