Prodej zboží v obchodě na objednávku

Dohodl jsem v obchodě dodání zboží a zaplatil zálohu na dodání. Zboží mělo být dodáno v pátek. Dnešního dne jsem zboží zakoupil u jiného dodavatele, protože zboží nebylo dodáno podle dohody. Původní dodavatel nechce vrátit zálohu. Jaký je vhodný postup. Děkuji za odpověď.

Občanský zákoník obsahuje v rámci ustanovení o kupní smlouvě také zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě a objednávce zboží. Prodávající je povinen obstarat objednané zboží v dohodnuté lhůtě, a není-li lhůta dohodnuta, ve lhůtě přiměřené okolnostem. Nestane-li se tak, objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. Odstoupením objednatele od smlouvy není dotčeno jeho právo na náhradu škody. Ve Vašem případě bych písemně prodejci oznámil, že odstupuji pro nedodržení dodací lhůty od smlouvy a požaduji vrácení jím přijaté zálohy.

§ 457 občanského zákoníku v ustanovení o bezdůvodném obohacení na tuto situaci pamatuje: "Je-li smlouva neplatná nebo byla-li zrušena, je každý z účastníků povinen vrátit druhému vše, co podle ní dostal." Jestliže Vám prodávající odmítne zálohu vráti i po této písemné výzvě, můžete jej žalovat u soudu na vydání bezdůvodného obohacení.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 24.10.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 24.10.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky