Vyživovací povinnost rodičů k dětem

Můj dotaz se týká vyživovací povinnosti. Moji rodiče se rozvedli v době, kdy jsem byl nezletilý. Otec byl soudem přiměn k tomu, aby na mě platil výživné. V době, kdy jsem dovršil 18 let, jsme se společně dohodli, že soudů už bylo dost, a že si výživné stanovíme dohodou. V té době jsem ukončil studia na střední škole a pokračoval studiem na VŠ. Tu studuji již šestým rokem. Otec bez problému platil výživné až do června tohoto roku, kdy jsem dokončil pátý ročník VŠ. Od června mi přestal platit výživné s tím, že mu právníci řekli, že pokud si „vydělávám“, pak jeho vyživovací povinnost odpadá, bez ohledu na to, že nadále studuji. Výdělkem má na mysli moji brigádnickou činnost u firmy, která trvá necelé dva roky, kterou mi dokonce sám zprostředkoval, a která je upravena dohodou o provedení práce. Můj dotaz je, zda má v uvedeném tvrzení pravdu, zda opravdu skončila jeho vyživovací povinnost a zda existují kroky, kterými bych se mohl bránit ? Děkuji za odpověď.

Vyživovací povinnost rodičů ke svým dětem trvá až do doby, než jsou schopny sami se živit, tedy sami si z vlastních prostředků zajišťovat veškeré náklady na živobytí (ubytování, ošacení, strava, náklady na školu apod.). Není správný názor, že vyživovací povinnost končí dovršením 26 roku dítěte. Také si nemyslím, že by Vás brigáda (dohoda o provedení práce) mohla finančně zajistit tak, že již nebude žádným způsobem závislý na svých rodičích. Jestliže otec přestal platit výživné, doporučil bych Vám ještě jednou to s ním v klidu probrat, neboť z Vašeho dotazu vyplývá, že máte s otcem korektní a dobré vztahy. Jestliže ho svými argumenty nepřesvědčíte, nezbývá, než se obrátit na soud. Ten by pak posuzoval, za máte nárok na výživné a v jaké výši.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.11.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 21.11.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky