Osvojení, určení otcovství

Dobrý den. Je mi 23 let a před rokem jsem zjistil že mám jiného otce než v rodném listě. Nový otec to nepopírá (poze ústně), ale jedná se mi o nárok na dědické vyrovnání. Dosavadní otec je s matkou delší dobu rozvedem a ode mne se distancuje. Jak je možné vzniklou situaci řešit právně?

Na Vaši situaci dopadá ustanovení zákona o rodině. Záleží na tom, zda Vás muž, který si vzal Vaši matku, osvojil. Jestliže tomu tak je, je zapsán v matrice jako Váš otec. Osvojením se přetrhaly všechny právní vazby, které jste měl ke svému biologickému otci a jeho příbuzným. Dědil byste tak po manželu své matky.

Jestliže Vás manžel matky neosvojil, pak zůstaly vazby k biologickému rodiči zachovány. V každém případě můžete podat k soudu návrh, aby určil otcovství k Vaší osobě. Jestliže jste nebyl osvojen, nebo bylo osvojení zrušeno, jste dědicem svého biologického otce.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 22.10.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 22.10.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky