Rozdělení podílového spoluvlastnictví

Po smrti rodičů zůstal rodinný domek, o který by se měli dělit pozůstalí - dcera a syn. Dcera se svojí rodinou žila s matkou (otec zemřel již dříve) v domě a starala se o ni než zemřela. Syn se odstěhoval, přičemž trvalé bydliště si ponechal v domě. Dcera je na mateřské dovolené a její manžel zaregistrován na Úřadu práce. A tudíž nemají na vyplacení. Ani syn nemá finanční prostředky na vyplacení a vyhrožuje setře, že ji přinutí soudně z baráku se vystěhovat a nemovitost prodá a následně peníze rozdělí. Ráda bych se zeptala, zda je možné po nařízení soudu dědictví prodat proti vůli, nebo zda soud může určit minimální měsíční částku na vyplácení bratra. Dcera barák prodat nechce a nehodlá se z něj vystěhovat

Z Vašeho dotazu vyplývá, že jedinými dědici jsou syn a dcera. Dům byl nejdříve ve společném jmění matky a otce. Nyní, po smrti obou rodičů, je v podílovém spoluvlastnictví syna a dcery. Občanský zákoník umožňuje, aby syn požádal soud o zrušení tohoto spoluvlastnictví, nedojde-li mezi spoluvlastníky k dohodě. Zároveň však zákon uvádí, že soud nezruší spoluvlastnictví, jsou-li k tomu důvody zvláštního zřetele hodné. K takovým lze jistě počítat sociální slabost dcery a její rodiny (sama je na mateřské dovolené a její manžel je nezaměstnaný). Domnívám se, že by v tomto případě soud návrhu syna nevyhověl a podílové spoluvlastnictví nezrušil.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 30.8.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 30.8.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky