Zánik alimentačního závazku

Dceři (23 let) jsem platil po dobu jejího studia na základě dohody potvrzené soudem měsíčně výživné 1 500 Kč. Dcera studium ukončila složením závěrečné maturitní zkoušky v měsíci červnu 2003. Proto jsem od července přestal výživné platit. Dcera se však domáhá zaplacení výživného ještě za měsíce červenec a srpen a argumentuje tím, že se do školního roku započítávají i prázdniny. Můj názor je ten, že studium bylo ukončeno a protože alimentační závazek ve smyslu zákona o rodině trvá po dobu studia až do jeho dokončení, nelze v tomto případě měsíce červenec a srpen započítávat. Mám pravdu já, nebo má dcera?

Dle zákona č. 29/1984 § 8 a § 25 stanovují, kdy dochází ke skončení studia, ke kterému dochází, mimo jiné, vykonáním maturitní zkoušky. Zákon č. 117/1995, o státní sociální podpoře k tomu však dodává v § 13 odst. 2 písm. c), že za soustavnou přípravou dítěte na budoucí povolání se považuje také doba školních prázdnin bezprostředně navazujících na skončení studia. Výjimky z tohoto ustanovení jsou vypočteny v odst. 3 tohoto paragrafu, jsou jimi:
- výkon výdělečné činnosti po celý kalendářní měsíc
- nárok na hmotné zabezpečení uchazeče o zaměstnání
- poslední ročník studia probíhal po dobu výkonu vojenské základní nebo náhradní služby nebo za trvání služebního poměru (což se na vaši dceru nevztahuje).

To znamená, že vaše dcera, v případě, že není ještě zaměstnána nebo není vedena na úřadu práce, má pravdu a výživné jí náleží až do konce letních prázdnin.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 20.11.2003 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 20.11.2003.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Redakce JURISTIC

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky