Spolužijící osoba, jako jediný dědic

Dobrý den, chtěla bych Vás laskavě požádat o následující dotaz : bydlím s přítelem v jedné domácnosti, již pět let (on je sám vlastníkem bytu). Přítel nemá vlastní děti ani sourozence z rodičů žije již jen jeho tatínek. Měla bych v případě smrti přítele nárok na dědictví po přítelovi? Mohu jako osoba blízká sama dědit v případě smrti jeho otce? (výše jmenovaný byt jsem na svoje vlastní náklady zrenovovala a nemám zde trvalé bydliště, přítel neprojevuje vůli k sepsání závěti). Jsem v ID. Předem děkuji za odpověď.

Zde je třeba vysvětlit, že pokud skutečně Váš přítel nesepíše závěť, přicházejí v úvahu dědicové podle zákona. Zákon v tomto případě dělí dědice do čtyřech dědických skupin. Pokud není žádný dědic v první skupině, přicházejí v úvahu dědicové z druhé skupiny atd.. Pro přehled dědické skupiny jsou dle občanského zákoníku tyto:

DĚDĚNÍ ZE ZÁKONA
§ 473

(1) V první skupině dědí zůstavitelovy děti a manžel, každý z nich stejným dílem.
(2) Nedědí-li některé dítě, nabývají jeho dědického podílu stejným dílem jeho děti. Jestliže nedědí ani tyto děti nebo některé z nich, dědí stejným dílem jejich potomci.

§ 474

(1) Nedědí-li zůstavitelovi potomci, dědí v druhé skupině manžel, zůstavitelovi rodiče a dále ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele.
(2) Dědici druhé skupiny dědí stejným dílem, manžel však vždy nejméně polovinu dědictví.

§ 475

(1) Nedědí-li manžel ani žádný z rodičů, dědí v třetí skupině stejným dílem zůstavitelovi sourozenci a ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele.
(2) Nedědí-li některý ze sourozenců zůstavitele, nabývají jeho dědického podílu stejným dílem jeho děti.

§ 475a

Nedědí-li žádný dědic ve třetí skupině, ve čtvrté skupině dědí stejným dílem prarodiče zůstavitele a nedědí-li žádný z nich, dědí stejným dílem jejich děti.

Pokud tedy vyjdeme z Vámi popsaného stavu, tak pokud by Váš manžel zemřel dříve než jeho otec, dědili byste ve druhé skupině stejným dílem, tedy každý jednu polovinu. Pokud by otec Vašeho přítele zemřel dříve, pak byste se stala jedinou dědičkou ve třetí skupině. Na Vaši otázku je tedy kladná odpověď, jako spolužijící osoba můžete skutečně za těchto okolností být jediným dědicem po zemřelém.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 10.2.2003 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 10.2.2003.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Václav Bednář

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky