Vstup do bytu za účelem odečtu vodoměru - věcné břemeno?

Můj dotaz se týká věcného břemene. Pokud půjde o bytovou jednotku v osobním vlastnictví (vlastníci bytových jednotek vytvořili "sdružení vlastníků bytových jednotek"), je nutné zřizovat věcné břemeno ve prospěch "sdružení" za účelem vstupu do bytové jednotky (např. kontrola stavu plynoměrů, odpočet tepla a vody apod.)? V obecných stanovách "sdružení" (které v tomto případě schválilo "sdružení") je uvedeno, že vlastníci bytových jednotek musí umožnit na základě předchozí výzvy vstup oprávněných osob za účelem kontroly plynoměrů... Je tedy nutné zřizovat věcné břemeno? A pokud takovéto věcné břemeno již bylo zřízeno a stávající vlastník se rozhodne k prodeji bytové jednotky, má budoucí vlastník právo odmítnout zřízení věcného břememe nebo spolu s vlastnickým právem přechází na nabyvatele i toto věcné břemeno? Pokud ano, může po proběhnuté koupi nabyvatel nějakým způsobem požadovat například zrušení věcného břemene? Děkuji za odpověď.

Věcná břemena omezují vlastníka nemovité věci ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet, nebo něco konat Práva odpovídající věcným břemenům jsou spojena buď s vlastnictvím určité nemovitosti, nebo patří určité osobě (§ 151n občanského zákoníku). Věcná břemena musí být zapsána v katastru nemovitostí. Věcné břemeno přechází s vlastnictvím věci na nabyvatele (tzn. je-li omezen prodávající, bude omezen i kupující).

Ve Vašem případě se o věcné břemeno nejedná. Jde pouze o smluvní povinnost vlastníka jednotky umožnit vstup pověřeným pracovníkům k tomu, aby mohli provést odečet. Žádné věcné břemeno se v tomto případě nezřizuje. Stačí, že je tato povinnost (umožnit po výzvě vstup) zakotvena ve stanovách. Jestliže budete jednotku prodávat, její kupující přistoupí ke stanovám a je jimi taktéž vázán. Věcné břemeno má úplně jiný smysl a v tomto případě jeho použití nepadá v úvahu.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 3.10.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 3.10.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky