Věcné břemeno - výminek

Mám tento dotaz. Jedná se o odkoupení bytu staršího člověka, který nemá dědice a dožije v tomto bytu. Po dohodě s ním chci tento byt odkoupit. Jestli mi můžete pomoci?

Ve Vašem případě by bylo nejlepší uzavřít s vlastníkem bytu kupní smlouvu na tento byt. Zároveň by bylo ve smlouvě zřízeno věcné břemeno, které by opravňovalo současného vlastníka užívat byt až do své smrti.

Konkrétně jde o toto - bude uzavřena písemná kupní smlouva (s určením kupujícího, prodávajícího, předmětu koupě a ceny). Zároveň bude v této smlouvě ustanovení o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno omezuje vlastníka nemovité věci ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet, nebo něco konat. Vy budete vlastníkem nemovitosti, ale budete omezena tím, že původní vlastník bude mít právo v bytě žít až do své smrti. Stejně jako musí být zapsáno na katastru Vaše vlastnické právo, musí tam být vloženo i toto věcné břemeno. Po smrti osoby, která v bytě bude žít na tzv. výminku, toto věcné břemeno zanikne (§ 151p odst. 4 občanského zákoníku).

V žádném případě neuzavírejte smlouvu, ve které by bylo určeno, že na Vás přejde vlastnictví k bytu smrtí vlastníka. Mohlo by jít o tzv. darování pro případ smrti a toto zákon zakazuje.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 10.10.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 10.10.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky