Zajištění dluhu

Dobrý den, mám dotaz ke směnkám. Rád bych se zeptal, zda lze použít směnku v případě, že neumíme říci jaká částka na ní má být. Půjčil jsem peníze sestře (která si za ně koupila byt) a nespěchám na vrácení. Chci mít jistotu, že až je budu potřebovat, že byt prodá a peníze mi vráti. Dotaz - lze použít směnku a napsat na ni, že mi patří 60% bytu (v případě, že o to požádám, že se byt prodá a dostanu 60%, což představuje můj díl z prodejní ceny)? Děkuji za odpověď.

Předně - podstatnou náležitostí směnky je uvedení určité sumy. Nelze vystavit směnku, kde by nebyla uvedená konkrétní peněžní suma. Taková listina by vůbec nebyla směnkou. Za další - Vaši situaci lze řešit tzv. uznáním dluhu. Je to institut upravený v občanském zákoníku (§ 558). Uzná-li někdo písemně, že zaplatí svůj dluh určený co do důvodu i výše, má se za to, že dluh v době uznání trval. U promlčeného dluhu má takové uznání tento právní následek, jen věděl-li ten, kdo dluh uznal, o jeho promlčení. Jestliže sepíšete s Vaší sestrou písemné uznání dluhu, ve kterém sestra uvede, že Vám dluží tu a tu částku z toho a toho důvodu (půjčka na pořízení bytu), pak budete mít v ruce listinu, která bude prokazovat to, že jste věřitelem a Vaše sestra dlužníkem. Svoji pohledávku můžete také zajisti zástavním právem k bytu (též písemná forma). Pakliže by nebyla Vaše sestra schopna nebo ochotna svůj dluh v dohodnuté době plnit, mohl by jste se hojit na zástavě - tedy na jejím bytu (ten by byl prodán např. v dražbě a Vám by byla vyplacena dlužná částka).


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 7.11.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 7.11.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Václav Bednář

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky