Ověření plné moci

Dobrý den, prosím o radu, zda je nutné notářsky ověřit naše podpisy na plné moci, kterou chceme udělit našemu švagrovi na prodej naši nemovitosti. Žijeme v současné době v zahraničí a je pro nás velice obtížné zde získat ověření podpisu tak, aby vyhovovalo úřadům v České Republice.

Ustanovení o plné moci obsahuje občanský zákoník. Ten uvádí: "Je-li třeba, aby právní úkon byl učiněn v písemné formě, musí být plná moc udělena písemně." Ve Vašem případě musí být písemná (neboť se úkon týká převodu nemovitosti). Občanský zákoník nestanoví požadavek jejího úředního (notářského) ověření. Ani při jednání s katastrem nemovitostí by Váš švagr neměl mít potíže, neboť § 4 odst. 4 písm. b) zákona č. 265/1992 Sb, o zápisech vlastnických a jiných vecných práv k nemovitostem (v platném znění) připouští zastoupení účastníka řízení zmocněncem a uvádí k tomu pouze to, že plná moc musí být k návrhu na povolení vkladu přiložena, nic o tom, že by musela být ověřena.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 20.9.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 20.9.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky