Rozvod - vypořádání práv ke společnému bydlení

Podávám žádost o tzv. smluvní rozvod. Veškeré smlouvy už máme s manželem sepsané, ale nevím si rady s tím, jak formulovat část "práva a povinnosti společného bydlení". S manželem jsme bydleli v bytě jehož pronajímatelem je OKD, a.s. a manžel je nájemcem tohoto bytu. Já jsem se z tohoto bytu odstěhovala a mám nové trvalé bydliště, manžel zůstal v původním bytě. Tak to zůstane i po rozvodu. Protože se mi nepodařilo nalézt vzor, který by odpovídal mé situaci, prosím Vás o radu. Děkuji.

Jedním z předpokladů, které musí být splněny, aby mohl soud přikročit k tzv. rychlému rozvodu dle § 24a zákona o rodině, je také doložení písemné smlouvy s ověřenými podpisy účastníků upravující pro dobu po rozvodu práva a povinnosti společného bydlení. Pakliže máte již společné bydlení vyřešeno, stačí, jestliže předložíte smlouvu nazvanou "Vypořádání práv a povinností ke společnému bydlení". Jejím obsahem bude prohlášení o tom, že pro dobu po rozvodu bude manžel obývat nadále nájemní byt ve vlastnictví OKD, a.s., že Vy nejste subjektem nájemní smlouvy k tomuto bytu a s OKD, a.s. nejste ve smluvním vztahu, který by Vám zaručoval právo nájmu k předmětnému bytu. Naopak v dalším článku uvedete, že pro dobu po rozvodu budete bydlet jinde (v jiném nájemním bytě, ve vlastním bytě apod.), kde již máte hlášené trvalé bydliště. V posledním článku prohlásíte, že máte vypořádána všechna práva a povinnosti ze společného bydlení. Smlouvu datujete, oba podepíšete a podpisy necháte úředně ověřit.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 19.11.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 19.11.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky