Sousedské právo - odstranění převisů

Dobrý den, chtěl bych Vás požádat o radu týkající se sousedských vztahů. Naši sousedi vysadili poblíž hranice pozemku (1m a méně) jehličnaté dřeviny. Jelikož za léta tyto stromy dosáhly značného vzrůstu a prakticky vytvořili neproniknutelnou stěnu mezi oběma pozemky, nechali jim sousedi uřezat vršky. Tím se začaly stromy ještě více rozrůstat do šířky. Mezi pozemky není plot a hranice je pouze vykolíkována. Nejširší kola dosahují průměru až 5 m a tak zasahují až do hloubky 2 m do našeho pozemku. Větve leží přes naše rybízy, maliny a jiné keříky, stíní velké části zahrady, kořeny stromů vysávají z okolí veškerou vláhu a živiny z půdy. Keříky a ostatní rostliny přestaly rodit. Na naše výzvy k odstranění převislých větví sousedi nereagovali, a tak jsem se k tomuto kroku rozhodl sám. Přiznávám, že jsem je o svém úmyslu neinformoval, ale pokud jsem chtěl dosáhnout toho, aby větve zmizely, neměl jsem jinou volbu. Teď mi sousedi vyhrožují a ústně naši rodinu napadají. Můžete mi prosím poradit, zda jsem jednal správně a jak mohu dosáhnout toho, aby soused stromy nebo alespoň větve, které přesahují hranici pozemků odstranil sám? Velice děkuji.

Problém tak jak jej popisujete, má co se týče převislých větví vcelku jednoduché řešení. Jak říká § 127 “ Vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Proto zejména nesmí .... nešetrně, popřípadě v nevhodné roční době odstraňovat ze své půdy kořeny stromu nebo odstraňovat větve stromu přesahující na jeho pozemek.“ Z toho lze dovodit, že ve vhodné době můžete tedy přerůstající větve a kořeny na svém pozemku odstranit a to i bez oznámení sousedovi. Pokud je však odstraníte tak nešetrným způsobem, že případně sousedovi stromy zajdou, budete odpovědný za takto způsobenou škodu. Co se týče stínění způsobenému stromy, je povinen se jej soused zdržet nad míru přiměřenou poměrům. Zjištění míry přiměřené poměrům by ve Vašem případě předpokládalo přizvání znalce, který by určil, zda již jde o stínění přesahující tuto míru, případně, zda je způsobilé způsobit Vám škodu.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 20.9.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 20.9.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Václav Bednář

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky