Sazba darovací daně a platba daně z nemovitosti.

Dobrý den, měla bych na vás dva dotazy.
1) Jestli bude a kolik darovací daň, jestliže mi otec daruje byt v hodnotě 1.000.000,- Kč?
2) Bude se z tohoto bytu platit daň z nemovitosti, jestliže se jedná o bývalý družstevní byt, který byl převeden do osobního vlastnictví v roce 2000?
Děkuji moc a přeji krásný den.

Na Váš první dotaz je odpověď ano. Ze zákona č.357/92 Sb., je daní darovací stiženo bezúplatný nabytí majetku, ke kterému dojde jinak než děděním, což je tedy Váš případ. Pro stanovení výše darovací daně je důležitá hodnota darované věci, která musí být určena znaleckým posudkem. Tato hodnota je potom základem daně. Jelikož jde o darování mezi otcem a dcerou, jste dle výše zmíněného zákona zařazeni do první skupiny, ve které je sazba daně 1% ze základu daně, pokud je základ daně nižší než 1 milion Kč. Pokud je základ daně vyšší nebo roven 1 milion Kč a nižší než 2 miliony Kč, pak je sazba daně 10 000 Kč a 1, 3 % ze základu přesahujícího 1 milion Kč. Poplatníkem daně darovací je nabyvatel, tedy Vy.

Co se týče daně z nemovitosti, tak zákon č. 338/92 Sb., ve svém § 9 uvádí případy, kdy jsou poplatníci od platby osvobozeni. Pro Váš případ by přicházely v úvahu tyto důvody.
Od daně ze staveb jsou osvobozeny:
- na dobu 15 let, počínaje rokem následujícím po vydání kolaudačního rozhodnutí, novostavby obytných domů ve vlastnictví fyzických osob a byty ve vlastnictví fyzických osob v novostavbách obytných domů, pokud slouží k trvalému bydlení vlastníků nebo osob blízkých,
- do zdaňovacího období roku 2002 včetně, byty převedené do vlastnictví fyzických osob z vlastnictví státu, obcí a družstev podle zvláštního právního předpisu,5a) pokud nedošlo k dalšímu převodu nebo přechodu vlastnického práva na jiné osoby než na osoby blízké.
Druhý případ se však týká pouze letošního roku.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.11.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 21.11.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Václav Bednář

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky