Zatajení věcí patřících do pozůstalosti

Dobrý den. Prosím laskavě o odpověď. Jedná se o dědické řízení. Když při projednávání dědictví nebyly hlavním (většinovým) dědicem přiznány peníze na vkladních knížkách, protože nechce, ale ostatní dědici o nich ví, ale neznají čísla účtů nebo vkladních knížek jako on. Co se dá dělat? Soudy bychom nechtěli použít. Je to trestné, nebo se může sledovat, co s těmi penězi udělá? Nevím co dělat. Prosím o radu. Dík.

Dědické řízení je upraveno v občanském soudním řádu (z. č. 99/1963 Sb. v platném znění). Dědictví projednává notář, který je k tomu pověřen příslušným soudem. Úkolem notáře je zejména zjistit, jaký je zůstavitelův majetek, jaký je okruh dědiců. Na toto pak navazují další jeho úkony. Proto by každý, kdo ví o zůstavitelově majetku, jej měl přiznat, aby mohl být v dědickém řízení projednán. Jestliže některá osoba zamlčela zůstavitelův majetek může se dopustit trestného činu krádeže nebo zatajení věci. Jestliže se po provedeném dědickém řízení (po právní moci usnesení, kterým se končí) objeví nějaký zůstavitelův majetek, popřípadě i dluh, provede soud o tomto majetku dodatečné řízení o dědictví.

Jestliže nechcete použít soudy, pak můžete pouze spoléhat na dobrou vůli dědice, který věci zatajil, zda je sám přizná a bude provedeno dodatečné dědické řízení.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 19.11.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 19.11.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky