Platnost směnky

Dobrý den, můj dotaz se týká platnosti směnky. Směnečná suma a měna je uvedena v číselné podobě např. "70000,-Kč" a ve slovním vyjádření téže sumy a měny je uvedeno "sedmdesát tisíc KORUN". Lze tu hovořit o splnění zákonného požadavku URČITOSTI směnečné sumy nebo je směnky neplatná pro rozpor v označení měny (Kč x koruna)? Děkuji.

Nejsem odborník na směnečné právo a nejsem plně seznámen s praxí soudu v tomto směru. Pokusím se Vám odpovědět podle svého vlastního názoru. Zákon směnečný a šekový v čl. I § 6 uvádí: "Je-li směnečná suma udána jak slovy, tak čísly a neshodují-li se tyto údaje, platí suma vyjádřená slovy." Ve Vašem případě se opravu sumy neshodují, neboť výraz "Koruna" není to samé co "Kč" (jak je známo, existují např. švédské koruny apod.) Jestliže tedy má přednost vyjádření směnečné sumy v psané podobě, musím konstatovat, že směnečná suma je vyjádřena neurčitě, a tudíž je směnka neplatná.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 20.9.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 20.9.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky