Dědictví po matce

Jsem už poslední potomek matky (syn). Matka má ještě neteř po mém zemřelém bratrovi. Kdo v případě úmrtí matky bude dědit, jakým podílem a v jaké skupině?

Pokud, jak jsem vytušil, již nežije ani Váš otec, ani žádný z Vašich sourozenců, nebo jejich dětí, kromě Vás a Vaší neteře, pak budte dědit v první dědické skupině oba rovným dílem. Vaše neteř, tedy vnučka Vaší matky má nárok na dědický podíl po svém právním předchůdci, tedy po Vašem bratrovi.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 12.11.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 13.11.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Václav Bednář

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky