Vypořádání společného nájmu manželů k družstevnímu bytu

Matka se chce kvůli opakované nevěře z otcovy strany rozvést. Byt získali za trvání manželství, ale otec tam nikdy nebyl trvale hlášen. Asi před půl rokem se z bytu odstěhoval, včetně většiny svých osobních věcí. V bytě teď bydlí jen matka, dospělý bratr (23, pracující) a já (21, studující) Zajímalo by mě jak je to s majetkovým vypořádáním družstevního bytu, ve kterém žili asi dvacet let ve společné domácnosti a jak to bude s užíváním bytu po rozvodu (otec může užívat byt v RD, jehož je z 1/2 spoluvlastníkem).

Jestliže se za trvání manželství manželé nebo jeden z nich stanou nájemci bytu, vznikne společný nájem bytu manžely. Vznikne-li jen jednomu z manželů za trvání manželství právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, vznikne se společným nájmem bytu manžely i společné členství manželů v družstvu. Nedohodnou-li se rozvedení manželé o nájmu družstvního bytu, soud na návrh jednoho z nich rozhodne o zrušení tohoto práva, jakož i o tom, kdo z nich bude jako člen družstva dále nájemcem bytu; tím zanikne i společné členství rozvedených manželů v družstvu. Při rozhodování o dalším nájmu bytu vezme soud zřetel zejména na zájmy nezletilých dětí a stanovisko pronajímatele. Manžel, který musí byt opustit, má právo na náhradní byt. Jsou-li proto důvody zvláštního zřetele hodné, může soud rozhodnout, že rozvedený manžel má právo jen na náhradní ubytování.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 27.11.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 27.11.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky