Exekuce na majetek po rozvodu

Dobrý den. Můj problém spočívá v tom, že jsem se se svým synem (mám syna u sebe v péči, bývalá manželka se ho vzdala) trvale přihlásil ke své dobré známé. Má bývalá žena však neplatí společné závazky, na kterých jsme se dohodli, že ona bude splácet. Já platím jiné závazky, nemůžu platit všechno. Mám obavy aby k mé známé nepřišli exekutoři a nezabavili jí její majetek (ona tedy má na vše doklady). Má známá má velký byt a žila sama, hledala spolubydlící, ale pak jsme se dohodli my dva. Já žádný majetek nemám, vše má zatím má bývalá žena. Můžu něco předběžně učinit, aby se tak nestalo nebo jak se můžu bránit?

Jestliže po rozvodu s manželkou nemáte stále vypořádáno společné jmění manželů (SJM), pak Vám reálně hrozí, že při neplnění společných závazků proti Vám bude zahájena exekuce. Jestliže bylo SJM již vypořádáno, mělo by být vše v pořádku a exekuce Vám nehrozí. Jestliže však byla uzavřena taková dohoda o vypořádání SJM, která by zkracovala uspokojení věřitelovy pohledávky (např. jednomu z bývalých manželů připadla veškerá aktiva a druhému pouze pasiva), může se věřitel domáhat tzv. odpůrčí žalobou u soudu, aby ten určil, že taková dohoda je vůči němu neúčinná.
Exekutor má právo vstoupit do objektu, kde má povinný svůj byt (sídlo, místo k podnikání) nebo jiné své místnosti. Pakliže zahrne do exekuce i majetek, který není majetkem povinného (dlužníka), pak má vlastník těchto věcí možnost podat tzv. vylučovací žalobu a získat věci zpět. Předběžná ochrana v podstatě neexistuje (kromě dohody s věřiteli, bývalou manželkou a schopnosti prokázat, komu které věci patří).


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 8.6.2004 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 8.6.2004.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Redakce JURISTIC

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky