Dědici zařazení ve 3. skupině

Dobrý den, prosím o informaci ohledně dědického řízení. Před nedávnem zemřel strýc mé matky, aniž by zanechal závěť. Strýc měl jednu sestru (mojí babičku), která měla dvě dcery. Jedna byla moje matka, druhá dcera již nežije. Mám dotaz, zda podle § 475 občanského zákoníku mají na dědictví nárok i děti druhé dcery (neteře zemřelého strýce)? Podotýkám, že strýc neměl žádné jiné příbuzné a sestra mé matky (druhá neteř strýce) zemřela již před 22 lety. Děkuji předem za odpověď.

Pokud strýc Vaší matky skutečně neměl žádné jiné příbuzné a ani s ním v době jeden rok před jeho smrtí nežila žádná osoba ve společné domácnosti a pokud nezanechal ani žádnou závěť, pak by skutečně dědila pouze Vaše matka. Vaše matka by dědila jako intestátní dědic ve třetí skupině. V této skupině vedle osob spolužijících se zůstavitelem ve společné domácnosti dědí zůstavitelovi sourozenci. Pokud nedědí některý ze sourozenců, přechází jeho podíl na jeho potomky. Pokud by však některý ze zůstavitelových sourozencových potomků zemřel před smrtí zůstavitele, nepřechází jeho podíl na jeho potomky, nýbrž se o jeho podíl zvětšuje dědický podíl jeho sourozence ve Vašem případě podíl Vaší matky.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 13.9.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 13.9.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Václav Bednář

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky