Podepsání kupní smlouvy

Prosím o radu. Chceme s manželem koupit domek. Na kupní smlouvě chceme být samozřejmě podepsaní oba dva, ale manžel na 4 měsíce odjíždí do Čech (jsme z Moravy). Je možné aby se nejdříve na kupní smlouvě podepsal manžel pod dohledem notáře, a pak teprve já a prodávající. Nebo se to dá vyřešit nějak jinak? Např. plnou mocí?

Ptáte se nejspíš na situaci, kdy není ještě smlouva "hotová" a Váš manžel by ji podepisoval tak říkajíc "bianco". Toto bych nedoporučoval, podpisy pod smlouvou mají ten význam, že strany jsou s jejím obsahem seznámeny a svými podpisy stvrzují svojí vůli řídit se jí. Jde Vám nejspíše o to, aby jste se dům stal součástí vašeho společného jmění. Situaci můžete řešit plnou mocí, kterou Váš manžel vystaví. Další možností je podat návrh na zápis vkladu do katastru nemovitostí, který podepíšete Vy i Váš manžel, který doloží prohlášení, že dům byl koupen z vašich společných prostředků a stal se součástí vašeho společného jmění.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 10.9.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 10.9.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky