Ukončení společného nájmu bytu po rozvodu manželů

Vážení, obracím se na Vás s dotazem ohledně ukončení společného nájmu bytu po rozvodu. Městský byt jsme s dnes již bývalou manželkou a nezletilým synem užívali společně až do rozvodu v lednu letošního roku. Po dobu rozvodu jsme nájem hradili každý jednou polovinou. Dnem rozvodu se manželka i se synem odstěhovala ke svému příteli do jiného okresu a syn tam začal docházet i do školy. Poslední příspěvek na nájem jsem tedy od manželky obdržel naposledy v lednu 2002. Odvezla si skoro veškeré vybavení bytu, tedy společný majetek s tím, že byt zůstane mě. Ale za čas si to rozmyslela a z bytu se nechce odhlásit. Domácnost opustila natrvalo a vrátit se již nechce. Na mé upozornění, že jako společní najemci má stejná práva i povinnosti, což zahrnuje i platbu nájemného nereaguje.

Společný nájem bytu manžely (jako i jeho skončení) upravuje občanský zákoník v § 703 až § 705. Jestliže mezi vámi nedošlo k dohodě o tom, kdo z vás bude byt nadále užívat, nezbývá Vám, než se obrátit na soud a žádat, aby zrušil právo společného nájmu a určil, že Vy jste nadále jediným nájemcem bytu. Bude třeba doložit, že bývalá manželka i s Vaším synem byt trvale opustila, žije v jiném okrese (jistě pomůže i poukaz na to, že syn již v jiném okrese chodí do školy) a tedy nemá zájem byt obývat. Úskalím může být to, že bývalá manželka bude mít ze zákona právo na náhradní byt. Proto bude na Vaší straně, abyste prokázal, že bývalá manželka má i se synem kde bydlet a že toto bydlení je pro ně dostačující. To může být problém... Co se týká příspěvků bývalé manželky na nájemné, je její povinností do doby, kdy bude společný nájem soudem zrušen, přispívat Vám poměrnou částkou. Bohužel i její doplacení můžete vymáhat zase jen soudní cestou. Neznám vaší dohodu o vypořádání společného jmění, ale jestliže je písemná a je v ní smluveno to, že Vám zůstane užívací právo k bytu výměnou za jeho zařízní, které si manželka již odvezla, může tato dohoda posloužit u soudu jako dobrý důkaz. V podrobnostech a konkrétních věcech bych Vám doporučil kontaktovat advokáta, který Vám jistě poradí s veškerými věcmi.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 26.8.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 26.8.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky