Trvalé bydliště - pouze evidenční účel

Co vlastně znamená trvalé bydliště a jestliže jsem někde trvale hlašená, jak mohu někomu dokázat, že bydlím zrovna v tomto bytě, když jsem vlastně hlašená jen na adrese. Je to někde evidované. Sousedka tvrdí, že na družstvu, ale tam jsem uváděla osoby žijící v bytě pouze kvůli účtům za teplo, vodu atd. To přeci není žádáné prokázání.

Místem trvalého pobytu se rozumí dle zákona o evidenci obyvatel (č. 133/2000 Sb.) adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu a to v objektu, který je určen k bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci. Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu, ve kterém je přihlášen, ani k vlastníkovi nemovitosti. To znamená, že nahlášení k trvalému pobytu nezakládá právo bydlet v bytě, nezakládá nárok na uzavření nájemní smlouvy.

Trvalé bydliště slouží čistě k evidenčním účelům a jako takové je zapsáno v občanském průkazu a v evidenci orgánu, který jej vydal. Faktické bydlení je věc jiná. Prokázat někomu, že bydlíte na určité adrese, můžete jistě svědeckými výpovědmi sousedů, poštovní doručovatelky apod.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 7.10.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 7.10.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky